Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky průběhu penetračního testování
Metriky průběhu penetračního testování
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG180
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
  • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
  • Metriky průběhu penetračního testování představují specifickou součást řízení bezpečnosti IT firmy.
3. Přehled metrik
  • Počet nálezů na systém (I181 ),
  • Počet uzavřených nálezů na systém (I182 ),
  • Náklady na implementaci nápravného opatření (I183 ),
  • Počet systémů s vysokou rizikovostí (I184 ),
  • Úspěšnost využití zranitelností v systému (I185 ),
  • Pokrytí infrastruktury penetračními testy (I186 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
  • Průběh penetračního testování (U166A ),
  • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
  • Základních dimenzí (DIG000 ),
  • IT služby a zdroje (DIG100 ),
  • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ).
  • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
  • Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb (DSG140 ),
  • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
  • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
  • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).