Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky průběhu penetračního testování
Metriky průběhu penetračního testování
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG180
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky průběhu penetračního testování:
  • Počet nálezů na systém (I181 ),
  • Počet uzavřených nálezů na systém (I182 ),
  • Náklady na implementaci nápravného opatření (I183 ),
  • Počet systémů s vysokou rizikovostí (I184 ),
  • Úspěšnost využití zranitelností v systému (I185 ),
  • Pokrytí infrastruktury penetračními testy (I186 ).
2. Využití metrik v úlohách:
  • Metriky v podskupině se váží k úloze Průběh penetračního testování (U166A ).
3. Dimenze pro analýzy metrik penetračního testování: