Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty – úvod a souhrnný přehled
Dokumenty – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Souhrnný přehled dokumentů, jejich skupin a podskupin je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Podstata a účel dokumentů
 • Dokumentem se v MBI rozumí jakákoli datová struktura, která představuje podstatný vstup nebo výstup úloh řízení podniku a jeho IT.
 • Smyslem dokumentů v MBI je přesněji definovat požadované vstupy a očekávané výstupy jednotlivých úloh a současně vytvořit celkovou představu o datové základně podniku.
 • Dokumenty jsou strukturovány na skupiny dokumentů – podskupiny dokumentů – jednotlivé dokumenty.
 • Dokumenty jsou d okumentovány atributy:
  • účel dokumentu,
  • obsah dokumentu – alespoň hlavní datové položky,
  • zpracování dokument, resp. ve které úloze se s dokumentem pracuje.
3. Přehled skupin a podskupin dokumentů

3.1. Dokumenty řízení podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení závazků a pohledávek (DSGQ06 ),
 • Dokumenty a data pokladní a mzdové (DSGQ07 ),
 • Dokumenty a data podnikového controllingu (DSGQ08 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ).
3.2. Dokumenty řízení strojírenské výroby
 • Dokumenty plánování výrobních zakázek (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty TPV, technické přípravy výroby (DSGQ51XMN ),
 • Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby (DSGQ52XMN ),
 • Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby (DSGQ53XMN ).
3.3. Dokumenty řízení retailu
 • Dokumenty pro řízení retailu – POS (DSGQ60XMN).
3.4. Dokumenty řízení cestovního ruchu
 • Dokumenty řízení provozu cestovní kanceláře (DSGQ61XTA ).
3.5. Dokumenty řízení hotelů
 • Dokumenty řízení provozu hotelu (DSGQ62XHT ),
3.6. okumenty řízení služeb
 • Dokumenty řízení provozu autoservisu (DSGQ68XAS )
3.7. Dokumenty řízení OVM
 • Strategické dokumenty pro řízení OVM (DSGQ70XGO ),
 • Dokumenty řízení ekonomiky OVM (DSGQ71XGO ),
 • Dokumenty řízení OVM v oblasti poskytovaných služeb (DSGQ72XGO ),
 • Dokumenty řízení majetku a nákupu v OVM (DSGQ73XGO ),
 • Dokumenty lidských zdrojů OVM a komunikace (DSGQ74XGO ).
3.8. Dokumenty strategického řízení IT
 • Analytické dokumenty pro řešení informační strategie (DSG020 ),
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ).
3.9. Dokumenty řízení IT služeb
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ),
 • Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb (DSG140 ).
3.10. Dokumenty řízení IT zdrojů
 • Dokumenty řízení datových zdrojů (DSG200 ),
 • Dokumenty řízení personálních zdrojů (DSG220 ),
 • Dokumenty řízení technologických zdrojů (DSG230 ).
3.11. Dokumenty IT ekonomiky
 • Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT (DSG320 ),
 • Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT (DSG330 ),
 • Dokumenty řízení investic do IT (DSG340 ).
3.12. Dokumenty řízení rozvoje IT služeb
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ),
 • Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ).
3.13. Dokumenty řízení provozu IT
 • Provozní dokumentace (DSG700 ),
 • Dokumenty nestandardních stavů a service-desku (DSG720 )