Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty – úvod a souhrnný přehled
Dokumenty – úvod a souhrnný přehled
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podstata a účel dokumentů
 • Dokumentem se v  MBI rozumí jakákoli datová struktura , která představuje podstatný vstup nebo výstup úloh řízení IT i podniku.
 • Touto datovou strukturou může být dokument v papírové nebo elektronické formě, databáze, report, tabulka, graf, schéma, obraz.
 • Smyslem dokumentů v MBI je přesněji definovat požadované vstupy a očekávané výstupy jednotlivých úloh a současně vytvořit principy pro návrhy celkové dokumentační základny IT a ve vazbě na to i celého podniku.
 • Symbol ("download") v pravém horním rohu signalizuje, že vzor takového dokumentu je možné si na MBI stáhnout k dalšímu použití).
2. Přehled skupin a podskupin dokumentů

2.1. Podnikové dokumenty mimo IT
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ),
 • Dokumenty pro řízení výroby (DSGQ50XMN ),
2.2. Dokumenty pro řízení OVM - na úrovni samosprávy
 • Strategické dokumenty pro řízení OVM (DSGQ70XGO ),
 • Dokumenty řízení ekonomiky OVM (DSGQ71XGO ),
 • Dokumenty řízení OVM v oblasti poskytovaných služeb (DSGQ72XGO ),
 • Dokumenty řízení majetku a nákupu v OVM (DSGQ73XGO ),
 • Dokumenty lidských zdrojů OVM a komunikace (DSGQ74XGO )
2.3. Dokumenty strategického řízení IT
 • Analytické dokumenty pro řešení informační strategie (DSG020 ),
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ).
2.4. Dokumenty řízení IT služeb
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ),
 • Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb (DSG140 ).
2.5. Dokumenty řízení IT zdrojů
 • Dokumenty řízení datových zdrojů (DSG200 ),
 • Dokumenty řízení personálních zdrojů (DSG220 ),
 • Dokumenty řízení technologických zdrojů (DSG230 ).
2.6. Dokumenty IT ekonomiky
 • Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT (DSG320 ),
 • Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT (DSG330 ),
 • Dokumenty řízení investic do IT (DSG340 ).
2.7. Dokumenty řízení rozvoje IT služeb
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ),
 • Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ).
2.8. Dokumenty řízení provozu IT
 • Provozní dokumentace (DSG700 ),
 • Dokumenty nestandardních stavů a service-desku (DSG720 ).
3. Struktura dokumentů v MBI
 • Objekt Dokument vyjadřují v MBI tyto základní atributy:
  • cíl - cíl, smysl dokumentu, k čemu slouží,
  • obsahové vymezení – obvyklá nebo doporučená obsahová struktura dokumentu,
  • poznámky – obsahují doplňující údaje k dokumentu.