Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby
Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ53XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty DŘV:
 • Dílenské řízení a plán výroby (DQ531AXMN),
 • Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT - výrobní zakázka (DQ531BXMN ),
 • Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT - pracovní a strojní centra (DQ531CXMN ),
 • Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT – histogram (DQ531DXMN ),
 • Zásobník práce (DQ532AXMN),
 • Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN),
 • Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN),
 • Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN),
 • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN),
 • Analýzy dílenského řízení výroby (DQ527AXMN),
 • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
 • Mzdový lístek (DQ547AXMN ),
 • Výdejka materiálu (DQ548AXMN ),
 • Výdejka součásti (DQ549AXMN ),
 • Výdejka nářadí (DQ550AXMN ),
 • Odváděcí doklad výrobku (součásti) (DQ551AXMN ).
2. Vazby dokumentů k úlohám
 • Dokumenty jsou předmětem zpracování zejména skupiny úloh Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ).
 • Vstupem pro přípravu dokumentů jsou výsledky a dokumenty skupin úloh mimo výrobu, tj. zejména:
 • Zpětnou vazbu poskytují do skupin úloh: