Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plánovaná a realizovaná výroba v kusech
Plánovaná a realizovaná výroba v kusech
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ542AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Plánovaná a realizovaná výroba v kusech“ - účel dokumentu
  • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech je porovnání aktuálního stavu výroby oproti plánovaným hodnotám s identifikací případných problémů,
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu výroby a oproti tomu realizovanou výrobu v měsíčním a kratším časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (výrobky, technologie, zákazníci, útvary apod.).
2. Obsah dokumentu
  1. Objem výroby v kusech:
    1. Časový horizont,
    2. Objem výroby plánovaný / skutečný podle různých dimenzí.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV – transakce.