Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ250
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení personálních zdrojů. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení lidských zdrojů
 • Dosahovat počtu a profesní a věkové struktury pracovníků podle potřeb podniku,
 • Realizovat potřebný kvalifikační rozvoj pracovníků.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Personální evidence (UQ251A ) - aktualizace základních údajů personálních databází – ( Evid. ),
 • Transakce: Zpracování personální evidence - transakce (UQ252A ) - přijímání pracovníka, propuštění pracovníka, požadavky na školení, zpracování dílčích personálních dokumentů pracovníka – ( Trans. ),
 • Reporting: Personalistika - standardní reporting (UQ253A ) - vytváření standardních personálních reportů a výkazů – ( Report ),
 • Analýzy: Personální analýzy (UQ254A ) – ( Anal. ),
 • Plánování: Personální plánování (UQ255A ) - personální plánování, včetně plánování kvalifikačního rozvoje – ( Plány ),
 • Personální zdroje – pokročilá analytika (UQ259A )– ( PA ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení lidských zdrojů" (SQ251 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Metriky úloh
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
 • Metriky finančního řízení firmy (ISGQ00 ).
6. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Lidské zdroje firmy a mzdy (DIGQ20 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze firmy (DIGQ05 ).
7. Role v řízení lidských zdrojů
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
8. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
9. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
10. IT v řízení lidských zdrojů:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

11. Scénáře - otázky, problémy
 • Řeší se řízení lidských zdrojů“ (SQ251 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.