Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Velikost podniku
Velikost podniku
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Velikost podniku – účel
 • Účelem podskupiny faktorů je analyzovat vlivy velikosti podniku na celý systém řízení IT, zejména jeho rozsah funkcionality a složitost úloh řízení.
2. Velikost podniku - podstata
 • Velikost podniku, je obvykle dána počtem zaměstnanců a výší ročního obratu .
 • V rámci každého faktoru velikosti podniku se zde vymezují jejich hlavní výhody a omezení vzhledem k potřebám a efektivnímu využití IT, případně vzhledem k podnikovému řízení a podnikovým aktivitám jako celku.
3. Velikost podniku – přehled faktorů
 • Faktory v této podskupině zahrnují obecně definovaný faktor velikosti podniku, který je ve vztahu k úlohám používán nejčastěji (F000 ).
 • Vedle toho, pokud je to účelné se identifikují hlavní odlišnosti v možnostech a nárocích na řízení informatiky podle 3 velikostních skupin podniků:
  • malý podnik (F001 ),
  • střední podnik (F002 ),
  • velký podnik (F003 ).