Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Firma - základní charakteristiky
Firma - základní charakteristiky
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel faktorů „Firma“
 • Účelem faktorů „Firma“ je analyzovat vliv základních charakteristik firmy na jeho řízení, řízení IT, jednotlivé úlohy, charakter IT a jiných projektů a další aspekty.
3. Přehled faktorů „Firma“
 • Do faktorů v podskupině „Firma“ spadají faktory určující společné základní charakteristiky podniků, a to:
  • Velikost firmy (F001 ),
  • Původ a vlastnictví firmy (F002),
  • Konkurenční prostředí (F003),
  • Odvětví působnosti firmy (F006 ).
 • Další část tvoří faktory určující základní charakteristiky jednotlivým vybraným odvětvím:
  • Výroba (F007 ),
  • Velkoobchod (F008 ),
  • Maloobchod (F009 ),
  • Banky a pojišťovny (F010 ),
  • Telekomunikace (F011 ),
  • Utility (F012 ),
  • Veřejná správa a obrana (F013 ),
  • Školství (F014 ),
  • Zdravotnictví (F015 ),
  • IT (F016 ),
  • Doprava a skladování (F019 ).
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Faktory zařazené do podskupiny mají podstatný vliv na všechny typy úloh (evidenční, transakční, reporting, analytické, plánovací i pokročilou analytiku). Specifický vliv má faktor „Odvětví“ (F006 ) na obsah analytických a plánovacích úloh. Na druhé straně faktor „Konkurenční prostředí“(F003) výrazně ovlivňuje zejména transakční úlohy.