Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Střední podnik
Střední podnik
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F002
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Střední podnik- obsahové vymezení faktoru
  • Firmy s počtem od 101 do 500 zaměstnanců a s ročním obratem od 31 do 100 milionů Kč.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Standardní podnikové procesy ,
  2. Vysoká pružnost v řízení podniku i informatiky,
  3. Menší počet organizačních jednotek a dislokovaných pracovišť.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Omezené možnosti a zájem na inovacích informatiky,
  2. Relativně omezené finanční zdroje na informatiku,
  3. Obvykle značný rozsah outsourcingu.