Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Konkurenční prostředí
Konkurenční prostředí
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-03-10
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/ Konkurenční prostředí firem je popsáno v řadě publikací a modelů (např. Porterův model konkurence). V daném kontextu jde o faktor, který v plánování a řešení rozvoje IT je nezbytné brát v úvahu. */Charakteristické pro něj je, že se toto prostředí výrazně posiluje a současně ve svých strukturách, síle vlivu, subjektech, které do něj v různých formách vstupují, se i velmi výrazně mění.

2. Efekty, výhody:
  • Konkurence, zákazníci, dodavatelé a další partneři, jejich hodnocení, jejich očekávaný vývoj, jejich nároky a očekávání se stávají velmi významnou součástí IT aplikací a obvykle tvoří jádro aplikací zaměřených na strategické řízení, marketing, nebo prodej.
  • Síla konkurence je faktor, který, zejména u velkých firem, posiluje potřeby investic do pokročilých aplikací, jako např. prediktivní analytiky nebo competitive intelligence.
3. Problémy a omezení:
  • Faktor konkurenčního prostředí znamená výraznější potřebu a uplatnění externích datových zdrojů a s tím spojené nezbytné aktivity, jako např. jejich kvalifikované hodnocení kvality, dostupnosti, finanční náročnosti.
  • Tlak konkurence vyvolává i větší zájem a potřebu managementu poskytovat svým zákazníkům a partnerům kvalitní a komplexní informace o stavu a vývoji jejich zakázek, nebo nových nabídkách produktů a služeb. Ty jsou obvykle zprostředkovávány základními transakčními systémy.