Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Velkoobchod
Velkoobchod
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F008
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Velkoobchodní firma nakupuje zboží a prodává maloobchodníkům, drobným výrobcům atd., bez podstatné změny.
 • Dílčí klasifikace podniku velkoobchodu může být následující:
  • dodávkový (skladový) / agenturní, resp. traťový (neskladový),
  • samoobslužný (skladový) – Cash & Carry,
  • regálový (skladový).
2. Efekty a výhody
 1. Vyšší úroveň centralizace IT,
 2. Kvalitní IT infrastruktura ,
 3. Relativně jednodušší funkcionalita základních aplikací.
3. Problémy a omezení
 1. Omezené finanční zdroje pro investice do IT,
 2. Motivace managementu a pracovníků pro vyšší inovace a využití IT.