Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Maloobchod
Maloobchod
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F009
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous,O., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Maloobchod je nákup od velkoobchodu nebo výrobce bez dalšího zpracování pro konečného spotřebitele.
 • Retailingová (integrovaná obchodní) firma je mezinárodně aktivní maloobchodní podnik s vysoce sofistikovaným informačním systémem , vybavený vlastním logistickým zázemím a distribučním systémem.
 • Retailing dnes spojuje funkci maloobchodu a velkoobchodu s funkcí vnitřního i zahraničního obchodu v jednom podnikatelském subjektu.
 • Dílčí klasifikace maloobchodních firem je následující:
  • obchod se spotřebním zbožím / se zbožím pro další podnikání (pro výrobní spotřebu),
  • vnitřní obchod / zahraniční obchod,
  • dle sortimentního profilu: potravinářský / nepotravinářský,
  • dle formy prodeje: realizovaný v síti prodejen / stánkový,
  • dle umístění mimo prodejní síť: prodejní automaty / přímý prodej / zásilkový obchod / elektronický obchod,
  • dle typů maloobchodních jednotek: specializované prodejny, úzce specializované prodejny / smíšené prodejny / obchodní domy (universální) / specializované obchodní domy / samoobslužné prodejny potravin / supermarkety / hypermarkety / specializované (odborné) velkoprodejny / diskontní prodejny,
  • dle velikosti jednotky,
  • dle stavebního řešení.
1.1. Obchodní řetězce
 • společnost se řídí centrálně,
 • nákup a skladování se zajišťují centrálně,
 • společný marketing a centrální řízení cen,
 • vlastní značkové zboží.
1.2. Spotřební družstva - centrálně řízené logistické procesy,
1.3. Podniky s vertikální kooperací
 • sdružení sledující logistický pohyb zboží,
 • spolupráce dodavatel – odběratel,
 • stejné sortimentní zaměření,
 • založeno na výhodách při nákupu zboží a jistotě při prodeji zboží,
 • dílčí klasifikace:
  • nákupní družstvo a nákupní svaz,
  • dobrovolný řetězec,
  • franchisingový řetězec,
 • nákupní centrála .
1.4. Podniky s horizontální kooperací
 • spolupráce ve stejné úrovni logistického pohybu zboží v určité lokalitě,
 • dílčí klasifikace:
  • obchodní ulice, náměstí,
  • společný obchodní dům,
  • nákupní střediska, resp. regionální nákupní střediska,
  • skladové areály,
  • průmyslové parky,
  • logistická centra,
1.5. Obchodní centra
 • Obchodní centra - podstata,
 • Typologie obchodních center.
2. Efekty a výhody
 1. Rozvinutá IT infrastruktura (v mnohých případech však ještě stále existence registračních pokladen),
 2. Rozvinuté a dostupné obchodní technologie ,
 3. Relativně jednodušší charakter hlavních aplikací uzpůsobený pro snadný a rychlý prodej,
 4. Okamžitá viditelnost poklesu nebo růstu tržeb,
 5. Pro styk se zákazníky je běžné využívání eShopů ,
 6. Stále častěji je styk s dodavateli zajištěn na bázi aplikací eProcurementu a automatického objednávání.
3. Problémy a omezení:
 • Středobodem maloobchodní podnikové informatiky je přímý styk se zákazníkem, největší důraz je tedy kladen na jednoduchost pokladních aplikací.
 • Vysoké počty zákazníků,
 • Rozsáhlé, často i mezistátní, pobočkové sítě a to včetně převodů měny dle aktuálního kurzu,
 • Vysoké nároky na uplatnění marketingových aplikací a aplikací pro řízení vztahů k zákazníkům.
 • Nároky na provoz rozsáhlých databází a IT infrastruktury, nutnost importu rozsáhlých souborů dat,
 • Značný počet dislokovaných pracovišť, potřeba zajištění aktuálnosti dat vzhledem k častým změnám cenových hladin,
 • Velký počet dodavatelů a jejich různorodý přístup k poskytování dat,
 • Nutnost velmi častých inventur,
 • Je třeba počítat s dodatečným HW - pokladní tiskárny, peněžní zásuvky a čtečky,
 • Velká svázanost zákonem (DPH, fiskální předpisy ..),
 • Nutnost častého řešení individuálních reklamací,
 • Správa velkého množství položek zboží.
4. Poznámky, reference