Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Maloobchod
Maloobchod
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F009
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous,O., KIT, VŠE
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Maloobchod - obsahové vymezení faktoru
 • Maloobchod je nákup od velkoobchodu nebo výrobce bez dalšího zpracování pro konečného spotřebitele.
 • Retailingová (integrovaná obchodní) firma je mezinárodně aktivní maloobchodní podnik s vysoce sofistikovaným informačním systémem , vybavený vlastním logistickým zázemím a distribučním systémem.
 • Retailing dnes spojuje funkci maloobchodu a velkoobchodu s funkcí vnitřního i zahraničního obchodu v jednom podnikatelském subjektu.
 • Dílčí klasifikace maloobchodních firem je následující:
  • obchod se spotřebním zbožím / se zbožím pro další podnikání (pro výrobní spotřebu),
  • vnitřní obchod / zahraniční obchod,
  • dle sortimentního profilu: potravinářský / nepotravinářský,
  • dle formy prodeje: realizovaný v síti prodejen / stánkový,
  • dle umístění mimo prodejní síť: prodejní automaty / přímý prodej / zásilkový obchod / elektronický obchod,
  • dle typů maloobchodních jednotek: specializované prodejny, úzce specializované prodejny / smíšené prodejny / obchodní domy (universální) / specializované obchodní domy / samoobslužné prodejny potravin / supermarkety / hypermarkety / specializované (odborné) velkoprodejny / diskontní prodejny,
  • dle velikosti jednotky,
  • dle stavebního řešení.
1.1. Obchodní řetězce
 • společnost se řídí centrálně,
 • nákup a skladování se zajišťují centrálně,
 • společný marketing a centrální řízení cen,
 • vlastní značkové zboží.
1.2. Spotřební družstva - centrálně řízené logistické procesy

1.3. Podniky s vertikální kooperací
 • sdružení sledující logistický pohyb zboží,
 • spolupráce dodavatel – odběratel,
 • stejné sortimentní zaměření,
 • založeno na výhodách při nákupu zboží a jistotě při prodeji zboží,
 • dílčí klasifikace:
  • nákupní družstvo a nákupní svaz,
  • dobrovolný řetězec,
  • franchisingový řetězec,
 • nákupní centrála .
1.4. Podniky s horizontální kooperací
 • spolupráce ve stejné úrovni logistického pohybu zboží v určité lokalitě,
 • dílčí klasifikace:
  • obchodní ulice, náměstí,
  • společný obchodní dům,
  • nákupní střediska, resp. regionální nákupní střediska,
  • skladové areály,
  • průmyslové parky,
  • logistická centra.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Rozvinutá IT infrastruktura (v mnohých případech však ještě stále existence registračních pokladen),
 2. Rozvinuté a dostupné obchodní technologie ,
 3. Relativně jednodušší charakter hlavních aplikací uzpůsobený pro snadný a rychlý prodej,
 4. Okamžitá viditelnost poklesu nebo růstu tržeb,
 5. Pro styk se zákazníky je běžné využívání eShopů ,
 6. Stále častěji je styk s dodavateli zajištěn na bázi aplikací eProcurementu a automatického objednávání.
3. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
 1. Středobodem maloobchodní podnikové informatiky je přímý styk se zákazníkem , největší důraz je tedy kladen na jednoduchost pokladních aplikací a to jednak z důvodu rychlosti obsluhy a za druhé s přihlédnutím k tomu, že obsluhující personál často nemá takové vědomosti, jako uživatelé složitějších aplikací, například ERP.
 2. Vysoké počty zákazníků ,
 3. Backoffice aplikace pak musí brát v potaz  rozsáhlé, často i mezistátní, pobočkové sítě a to včetně převodů měny dle aktuálního kurzu – z tohoto pohledu jsou nejžádanější aplikace, které komunikují streamovaně, mnoho systémů Retail Management však stále staví na základě dávkového způsobu. Jednotlivé položky zboží většinou nejsou do systému vkládány po jedné, ale importovány po tisících na základě změny nabídky dodavatele.
 4. Vysoké nároky na uplatnění marketingových aplikací a aplikací pro řízení vztahů k zákazníkům. Požadované je rovněž kategoriální dělení produktů do skupin, podskupin a dalších dimenzí včetně jednotlivých sezon a hlavně vlastností (barvy, velikosti). Nezanedbatelnou součástí je systém vedení zákaznického klubu, do kterého spadá schraňování informací o zákaznících, správa zákaznických karet a bonusů a v neposlední řadě kontaktování zákazníků.
 5. Nároky na provoz rozsáhlých databází a IT infrastruktury , nutnost importu rozsáhlých souborů dat,
 6. Značný počet dislokovaných pracovišť , potřeba zajištění aktuálnosti dat vzhledem k častým změnám cenových hladin,
 7. Velký počet dodavatelů a jejich různorodý přístup k poskytování dat,
 8. Nutnost velmi častých inventur ,
 9. Je nutné počítat s dodatečným HW , ať už se jedná o pokladní tiskárny, peněžní zásuvky a čtečky – všechna tato zařízení musí být dokonale integrována, aby byla POS co nejrychlejší. Mezi nejnovější trendy patří bezdotykové platební terminály, samoobslužná zařízení a přenosné pokladní terminály, často řešené pomocí tabletů. Je potřeba integrace velkého množství drobnějších prvků HW a zajištění jejich jednotné funkce a spolupráce s hlavní aplikací (čtečky, tiskárny),
 10. Velká svázanost zákonem (DPH, fiskální moduly, etc.),
 11. Nutnost častého řešení individuálních reklamací ,
 12. Správa velkého množství položek zboží .