Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Doprava a skladování
Doprava a skladování
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F019
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Doprava a skladování - obsahové vymezení faktoru

Specifika podnikové informatiky v dopravě a skladování, např. existence rozsáhlých rezervačních systémů, uplatnění skladovacích technologií.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Již značně rozvinutá IT infrastruktura,
  2. Rozvinuté a dostupné skladovací technologie,

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Rozsáhlé a náročné rezervační aplikace,
  2. Náročnost aplikací pro řízení dopravního provozu na funkcionalitu a bezpečnost,
  3. Vysoká dislokace pracovišť.