Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Doprava a skladování
Doprava a skladování
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F019
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Specifika podnikové informatiky v dopravě a skladování je např. existence rozsáhlých rezervačních systémů , uplatnění skladovacích technologií.
2. Efekty a výhody
  1. Již značně rozvinutá IT infrastruktura ,
  2. Rozvinuté a dostupné skladovací technologie ,
3. Problémy a omezení
  1. Rozsáhlé a náročné rezervační aplikace ,
  2. Náročnost aplikací pro řízení dopravního provozu na funkcionalitu a bezpečnost,
  3. Vysoká dislokace pracovišť.