Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Banky a pojišťovny
Banky a pojišťovny
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F010
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/Specifika podnikové informatiky v bankách a pojišťovnách jsou např. aplikace podle bankovních produktů.

2. Efekty, výhody:
 • Velmi dobré finanční možnosti pro inovace IT. Ovšem pouze v případě, pokud je správně definovaný Business case (požadavek) na konkrétní inovaci.
 • Inovace IT mohou mít pozitivní vliv na zvyšování konkurenceschopnosti banky.
 • Silné týmy vlastních IT specialistů.
 • Rozsáhlé využití outsourcingu (pro vývoj aplikací, zpracování dat apod.).
 • Rozvinutá IT infrastruktura a aplikace.
 • Vysoká motivace managementu na rozvoji IT.
 • Definované a dokumentované procesy řízení, včetně informatických.
 • Inovace IT mohou mít pozitivní vliv na zvyšování konkurenceschopnosti banky.
 • Silné týmy vlastních IT specialistů.
 • Rozsáhlé využití outsourcingu (pro vývoj aplikací, zpracování dat apod.).
 • Rozvinutá IT infrastruktura a aplikace.
 • Vysoká motivace managementu na rozvoji IT.
 • Definované a dokumentované procesy řízení, včetně informatických.
3. Problémy a omezení:
 • Vysoký počet uživatelů.
 • Vysoké počty zákazníků, rozsáhlé zákaznické databáze, velké množství používaných aplikací a s tím související složitost procesů, vysoké nároky na data management.
 • Vysoké nároky na reporting.
 • Vysoké nároky na provoz a bezpečnost IT infrastruktury a aplikací.
 • Vysoké nároky na integraci aplikací, zejména integraci aplikací provozního a ekonomického charakteru a na integraci napříč celým bankovním systémem.
 • Vysoké nároky na marketingové aplikace, data mining apod.
 • Standardizace (pokud se jedná o globální banku).
 • Vysoké nároky na znalosti zaměstnanců banky.