Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Velikost podniku
Velikost podniku
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F000
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Velikosti podniku - obsahové vymezení
  • Podniky se dle velikosti člení na 3 kategorie, a to (F001 ), (F002 ), (F003 ), kde jsou dále uvedeny jejich dílčí charakteristiky (efekty, problémy) z pohledu řízení podniků i řízení informatiky.
  • Konkrétní vazby na jednotlivé úlohy jsou však s ohledem na přehlednost formulovány pouze u tohoto souhrnného faktoru F000 , a pouze tam, kde je to významné i s vazbou na faktory F001 - F003 .
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Malé podniky: Jednodušší řízení podniku i informatiky - přesnější zpětná vazba a kontrola řešení,
  2. Stření podniky: Vysoká pružnost v řízení podniku i informatiky,
  3. Velké podniky: Značné finanční zdroje pro investice do IT.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Malé podniky: Omezené finančnı́ zdroje - vedou k vyššı́ opatrnosti ohledně investic do nových IT,
  2. Stření podniky: Omezené možnosti a zájem na inovacích informatiky,
  3. Velké podniky: Značná složitost v řízení celé firmy i informatiky.