Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Velikost firmy
Velikost firmy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-03-01
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Velikost firmy je obvykle dána počtem zaměstnanců a výší ročního obratu, obvykle na 3 kategorie:
  • Malé firmy: s počtem 1 -100 zaměstnanců, s ročním obratem, který nepřesahuje 30 milionů Kč.
  • Střední firmy: s počtem od 101 do 500 zaměstnanců a s ročním obratem od 31 do 100 milionů Kč,
  • Velké firmy: s počtem nad 500 zaměstnanců a s obratem vyšším než 100 milionů Kč.

2. Malé firmy

2.1. Efekty, výhody:
 • Jednodušší procesy,
 • Jednodušší řízení firmy i IT,
 • Přirozenější zajištění souladu informatiky s cíli organizace,
 • Méně náročná IT infrastruktura,
 • Řízení kapacit a dimenzování infrastruktury se zaměřuje převážně na úložný prostor pro data,
 • Využívá se pouze několik, většinou standardních aplikací.
2.2. Problémy a omezení:
 • Nemusí se vždy odhalit nejlepší způsob podpory cílů organizace, které IT mohou nabídnout,
 • Omezené finanční zdroje,
 • Hodnocení přínosů investic,
 • Firma nemusí disponovat potřebnými znalostmi,
 • Pracovníci v IT musí zajišťovat širokou škálu úkolů,
 • Kriticky významná role uvědomění a podpora nejvyššího vedení,
 • Neformální komunikace a struktury
3. Střední firmy

3.1. Efekty, výhody:
 • Existují standardní procesy,
 • Vysoká pružnost v řízení firmy i informatiky,
 • Menší počet organizačních jednotek a dislokovaných pracovišť.
3.2. Problémy a omezení:
 • Omezené možnosti a zájem na inovacích informatiky,
 • Relativně omezené finanční zdroje na informatiku,
 • Obvykle značný rozsah outsourcingu.
 • Pracovníci v IT musí zajišťovat větší škálu úkolů.
4. Velké firmy

4.1. Efekty, výhody:
 • Značné pracovní kapacity pro informatiku,
 • Mnoho vlastních specialistů pro různé oblasti IT,
 • Značné finanční zdroje pro investice do IT,
 • IT je pro fungování velkých podniků strategickou záležitostí.
4.2. Problémy a omezení:
 • Značná složitost v řízení celé firmy i informatiky,
 • Značný počet útvarů a dislokovaných poboček,
 • Heterogenní IT a portfolio aplikací, náročnost integrace,
 • Vysoký počet dodavatelů IT.