Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Původ a vlastnictví firmy
Původ a vlastnictví firmy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F002
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-03-15
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/Vlastnictví firmy je jeden z faktorů, který vyjadřuje formy a složitost vlastnických vztahů a v tomto případě zejména také to, zda je firma v českém vlastnictví, nebo je pobočkou nějaké nadnárodní společnosti, nebo je výlučně zahraniční firmou působící v českém prostředí a na českých trzích.

2. Efekty, výhody:
  • IT, zejména byznys analytika a její nástroje jsou vedle managementu směrovány na potřeby vlastníků, pak je důležité, v jakém rozsahu a v jaké formě se mají podílet na rozvoji IT, formulovat své vlastní požadavky na funkcionalitu, na dostupnost a frekvenci výstupů atd.
  • U menších firem jsou obvykle vlastníci současně manažery, a tedy jsou často do rozvoje IT zapojeni, u velkých firem je tento problém s vysokým počtem vlastníků složitější.
  • Vlastníci schvalují investice do jejího rozvoje. Jejich souhlas je pak často výrazně ovlivněn tím, do jaké míry jsou aktivními uživateli jejích produktů a nejlépe i jejich spolutvůrci, resp. konzultanty.
3. Problémy a omezení:
  • Určitým problémem může být schvalování investic do IT, které často závisí na zájmu a motivaci samotných vlastníků a pochopení možností IT pro jejich podnikání.
  • Specifické problémy jsou v situaci, kdy firma představuje pobočku zahraniční nadnárodní firmy. V tomto případě nejde pouze o schvalování investic, ale i souhlas s navrhovaným řešením IT, kdy mateřská společnost často vyžaduje dodržování celofiremních standardů – funkčních i technologických. To je na jedné straně pochopitelné, na druhé straně to omezuje invenci a iniciativu tuzemských pracovníků