Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Telekomunikace
Telekomunikace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F011
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Telekomunikace - obsahové vymezení faktoru

Specifika podnikové informatiky v telekomunikacích, obrovské objemy dat, datové sklady, data mining.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Velmi dobré finanční možnosti pro inovace IT,
  2. Silné týmy vlastních IT specialistů,
  3. Rozvinutá IT infrastruktura a aplikace,
  4. Vysoká motivace managementu na rozvoji IT,
  5. Definované a dokumentované procesy řízení, včetně informatických.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Vysoký počet uživatelů,
  2. Vysoké počty zákazníků, rozsáhlé zákaznické databáze,
  3. Vysoké nároky na provoz a bezpečnost IT infrastruktury a aplikací,
  4. Vysoké nároky na integraci aplikací, zejména integraci aplikací provozního a ekonomického charakteru,
  5. Vysoké nároky na marketingové aplikace, data mining apod.