Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Utility (elektřina, voda, plyn)
Utility (elektřina, voda, plyn)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F012
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Utility (elektřina, voda, plyn) - obsahové vymezení faktoru

Specifika podnikové informatiky v utilitách (elektřina, voda, plyn), např. zákaznické systémy (CIS).

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Velmi dobré finanční možnosti pro inovace IT,
  2. Silné týmy vlastních IT specialistů,
  3. Rozvinutá IT infrastruktura a aplikace,
  4. Vysoká motivace managementu na rozvoji IT,
  5. Definované a dokumentované procesy řízení, včetně informatických.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Vysoký počet uživatelů a jejich měřidel, která je nutné evidovat a spravovat,
  2. Vysoké počty zákazníků, rozsáhlé zákaznické databáze,
  3. Vysoké nároky na provoz a bezpečnost IT infrastruktury a aplikací,
  4. Vysoké nároky na integraci aplikací, zejména integraci aplikací provozního a ekonomického charakteru,
  5. Problémy spojené se zajištěním odečtů - přístupy do objektů, ohrožení odečítačů apod.