Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Utility (elektřina, voda, plyn)
Utility (elektřina, voda, plyn)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F012
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Specifika podnikové informatiky v utilitách (elektřina, voda, plyn) jsou např. zákaznické systémy (CIS).
2. Efekty a výhody
 1. Velmi dobré finanční možnosti pro inovace IT,
 2. Silné týmy vlastních IT specialistů ,
 3. Rozvinutá IT infrastruktura a aplikace,
 4. Vysoká motivace managementu na rozvoji IT,
 5. Definované a dokumentované procesy řízení, včetně informatických.
3. Problémy a omezení
 1. Vysoký počet uživatelů a jejich měřidel, která je nutné evidovat a spravovat,
 2. Vysoké počty zákazníků , rozsáhlé zákaznické databáze,
 3. Vysoké nároky na provoz a bezpečnost IT infrastruktury a aplikací,
 4. Vysoké nároky na integraci aplikací , zejména integraci aplikací provozního a ekonomického charakteru,
 5. Problémy spojené se zajištěním odečtů - přístupy do objektů, ohrožení odečítačů apod.
4. Transformace a digitalizace energetiky
 • Poskytování a čerpání energií prostřednictvím flexibilní poptávky, distribuované výroby elektřiny, uchování energie, pokročilé elektroniky a řídících zařízení.
 • Vývojové trendy v energetice:
  • Decentralizace energetických sítí,
  • Digitalizace energetických sítí,
  • Růst podílu nestálých zdrojů elektřiny jako jsou větrné nebo solární zdroje,
  • Dekarbonizace výroby elektrické energie jako součást globálního boje proti klimatické změně,
  • Vyšší propojení elektřiny s dalšími prvky infrastruktury jako jsou telekomunikace nebo doprava.
5. Poznámka

Podrobněji v přiloženém dokumentu k podskupině faktorů „Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ).