Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Veřejná správa
Veřejná správa
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F013
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-03-01
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/ Veřejná správa, orgány veřejné moci (OVM) zahrnují: **/ státní správu (ministerstva, centrální úřady), samosprávu (krajské úřady, okresní úřady, místní úřady), */Veřejný sektor zahrnuje orgány veřejné moci a jimi řízené organizace (školy, zdravotnická zařízení, vodovody, kanalizace,..), */ Specifika podnikové informatiky ve veřejné správě je např. obrovské množství velmi různorodých aplikací - pro orgány samosprávy a zejména státní správy (ministerstva a další centrální úřady.

2. Efekty, výhody:
  • Dobré finanční možnosti pro investice do IT,
  • Vysoký zájem kvalitních dodavatelů na projektech pro veřejnou správu,
  • Vybudovaná infrastruktura napříč celou veřejnou správou.
3. Problémy a omezení:
  • Stávající legislativa a těžkopádný legislativní proces neodpovídají a nevyhovují možnostem a nárokům IT a IT,
  • I přes masivní investice do IT a infrastruktury jsou získávané efekty na nich postavených aplikací problematické.
  • Jeden z klíčových problémů je úroveň znalostí a motivace na rozvoji eGovernmentu, jak na úrovni uživatelské sféry (včetně managementu), tak ve veřejnosti.
  • Informace podávané v médiích k rozvoji eGovernmentu, nabízených možnostech, způsobu jejich využití jsou minimální a převažují ty negativní,
  • Není zatím dobře zvládnuto řízení (včetně registru) služeb eGovernmentu a s tím do značné míry související ekonomika eGovernmentu,
  • Velmi progresivní tendence k využívání služeb na bázi cloudu (v tomto případě G-Cloudu ), ČR opět zbytečně zaostává.