Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Veřejná správa
Veřejná správa
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F013
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Veřejná správa - obsahové vymezení faktoru
  • Specifika podnikové informatiky ve veřejné správě je např. obrovské množství velmi různorodých aplikací - pro orgány samosprávy a zejména státní správy (ministerstva a další centrální úřady..
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Dobré finanční možnosti pro investice do IT,
  2. Vysoký zájem kvalitních dodavatelů na projektech pro veřejnou správu,
  3. Vybudovaná infrastruktura napříč celou veřejnou správou.
3. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
  1. Rozsah a vysoká heterogenita aplikací ,
  2. Motivace uživatelů na využití a rozvoji IT,
  3. Nedostatečné finanční ohodnocení vlastních specialistů IT,
  4. Velmi špatná pověst IT projektů realizovaných ve veřejné správě,
  5. Velmi silná závislost na stále se měnící legislativě , a to bez dostatečného časového předstihu.