Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Výroba
Výroba
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F007
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Základní členění výroby:
  • hlavní (klíčová výrobní náplň),
  • vedlejší (polotovary, náhradní díly),
  • doplňková (využití volných kapacit, zpracování odpadů),
  • přidružená,
 • Členění dle počtu druhů výrobků:
  • kusová,
  • sériová (malo a velkosériová),
  • hromadná,
 • Členění dle použité technologie:
  • mechanicko - fyzikální,
  • chemické,
  • biologické,
 • Výrobní faktory:
  • řídící a výkonná práce,
  • dlouhodobý hmotný majetek,
  • materiál,
 • Specifika podnikové informatiky ve výrobě , jsou např. aplikace pro řízení výrobních linek, vazby na konstrukční systémy.
 • Je třeba respektovat silné rozdíly mezi jednotlivými typy výrob .
2. Efekty a výhody
 1. Obvykle technicky i IT kvalifikovaný management a technický personál,
 2. Kvalitně nastavené podnikové procesy ,
 3. IT podporované obchodní vztahy a kooperace.
3. Problémy a omezení
 1. Složité aplikace pro řízení výroby na všech úrovních,
 2. Výrobní aplikace jsou většinou výrazně specializované,
 3. Složité obchodní vztahy , zejména k dodavatelům.
4. Poznámky, reference