Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Zdravotnictví
Zdravotnictví
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F015
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Potančok, M. (VŠE-KIT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-12-28
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/IT systémy se stávají až kritickými pro provoz a průběh léčebných procesů. */Zdravotnická zařízení využívají následující základní skupiny systémů: **/nemocniční informační systém, **/informační systém pro oddělení zobrazovacích metod, **/provozní informační systém, **/administrativní informační systém.

2. Problémy a omezení:
  • IT může mít zásadní vliv na kvalitu péče o pacienta a tedy na lidský život jako takový.
  • Práce s velmi citlivými údaji, vystupují zde právní, etické a mravní důvody ochrany dat.
  • Silná vazba na legislativu - souvisí především s citlivostí dat, lidským zdravím.
  • Obrovské objemy dat - především radiodiagnostika.
  • Zpoždění finančního vyúčtování - mnoho zdravotnických zařízení (především nemocnic) je financováno pomocí tzv. paušálních plateb od zdravotních pojišťoven.
  • Obtížné určení nákladů jednotlivých případů.
  • Předsudky - řada lékařů, ostatních zdravotnických pracovníků a také pacientů má neustále velmi negativní postoje a předsudky k používání nových technologií v oblasti zdravotnictví.
  • 24x7x365 - nepřetržitý provoz.
  • Omezené finanční možnosti pro investice do IT,
  • Vysoké nároky na integraci zdravotnických a ekonomických systémů.