Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Základní dimenze
Základní dimenze
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dimenzí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel základních dimenzí
 • Skupinu základních dimenzí představují ty dimenze, které se neváží k určité oblasti řízení v rámci podniku nebo podnikové informatiky, ale jsou společné pro celé řešení BI. Základní dimenze se tak vztahují k většině sledovaných metrik a tvoří tak základ celého analytického prostoru.
3. Přehled dimenzí
4. Využití dimenzí ve vztahu ke skupinám metrik
 • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
 • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
 • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
 • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
 • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ),
 • Metriky řízení provozu IT (IG600 ),
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ),
 • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ),
 • Metriky řízení OVM – samosprávy (IGQ7XGO ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
5. Hlavní zdroje dat pro dimenze
 • Zdrojem dat jsou v daném případě obvykle manuální vstupy, podnikový kalendář, nebo tabulky centrálních orgánů (ČSÚ apod.),
 • Přehled všech datových zdrojů MBI je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).