Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení skladů podniku
Metriky řízení skladů podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ4
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení skladů:
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ):
  • Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ), Dodávkový cyklus (IQ4002 ),
  • Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
  • Časová norma zásob (IQ4004 ), Průměrná zásoba (IQ4005 ), Rychlost obratu zásob (IQ4006 ),
  • Počet dní dodávky (IQ4007 ), Obrátka zásob (IQ4008 ),
  • Poměr zásob k prodeji (IQ4009 ),
  • Zisková marže na jednu korunu investovanou do položky zásob (IQ4010 ),
  • BOM a EOM (IQ4011 ), Dopravní náklady zásob (IQ4012 ), Inventurní rozdíly (IQ4013 ).
2. Využití metrik řízení skladů v domenách:
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Řízení výroby (DO006 ),
 • Veřejná správa (DO011 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení skladů:
 • Základní (DIG000 ),
 • Dimenzí skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
4. Využití metrik řízení skladů v aplikacích:
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).