Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení skladů podniku
Metriky řízení skladů podniku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ40
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení skladů představují podklady pro řízení prodeje, nákupu, dopravy a případně výrobních aktivit firmy.
3. Přehled metrik
 • Stav zásob zboží (IQ4001 ),
 • Časová norma zásob (IQ4004 ),
 • Průměrná zásoba (IQ4005 ),
 • Dodávkový cyklus (IQ4002 ),
 • Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
 • Počet dní dodávky (IQ4007 ),
 • Rychlost obratu zásob (IQ4006 ),
 • Obrátka zásob (IQ4008 ),
 • Poměr zásob k prodeji (IQ4009 ),
 • Zisková marže na jednu korunu investovanou do položky zásob (IQ4010 ),
 • BOM a EOM (IQ4011 ),
 • Dopravní náklady zásob (IQ4012 ),
 • Inventurní rozdíly (IQ4013 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení skladů (TGQ200 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu (TGQ150 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M. a kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941, kap. 2.,
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676,