Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Dodávkový cyklus
Dodávkový cyklus
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ4002
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Den, hodina
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Dodávkový cyklus - vyjadřuje interval dodávek jako časový úsek mezi dvěma po sobě jdoucími dodávkami.
2. Související metriky
 • Průměrný dodávkový cyklus - používá se v podmínkách nepravidelnosti dodávek a čerpání zásob, a to za uplynulé období, často jako vážený průměr, kde váhami jsou výše dodávek,
 • Frekvence dodávek - průměrný počet dodávek za sledované období (např. rok),
 • Doba obratu zásob - udává dobu, na kterou vystačí průměrná zásoba při průměrné potřebě (prodeji),
 • Počet obrátek - udává, kolikrát se průměrná zásoba v prodeji (tržbě) obrátí, resp. prodá za sledované období (rok, měsíc, kvartál),
 • Pojistná zásoba - má krýt kladné odchylky ve spotřebě, záporné odchylky ve výši dodávky, kladné odchylky v dodávkovém cyklu,
 • Signální (objednací) zásoba - je taková hladina zásoby, při níž je s ohledem na objednací, dodací a příjmové podmínky nutné vyhotovit a předložit objednávku tak, aby dodávka došla nejpozději v okamžiku, kdy skutečná zásoba dosáhne úrovně minimální (pojistné) zásoby.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Přehled zboží ve skladové evidenci (DQ201D),
 • Deník zboží (DQ201E),
 • Výkazy skladu (DQ211A ).
4. Adekvátní dimenze