Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Zboží
Zboží
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ301
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Zboží - obsahové vymezení
  • Dimenze obsahuje strukturu nabízeného zboží - v MBI pouze jako příklady .
2. Prvky dimenze
  • Základní struktura je standardní: kategorie zboží - skupina zboží – zboží .
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence zboží a služeb (DQ107A).
4. Kalkulace v rámci dimenze
  • Agregace za vybrané kategorie a skupiny zboží.
5. Poznámka
  • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).