Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na zásoby (držení zásoby)
Náklady na zásoby (držení zásoby)
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ4003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady na zásoby (držení zásoby) - obsahují pouze ty složky nákladů, které se mění v závislosti na změně velikosti zásob a které jsou rozhodnutím o výši objednávky ovlivněny.
2. Související metriky
  • Náklady objednávky - jsou závislé na počtu objednávek,
  • Náklady nedostatku - vznikají tehdy, když zboží není momentálně na skladě,
  • Výše nákladů na průměrné zásoby za období T (rok),
  • Výše nákladů spojených s objednáváním celého množství pokrývající roční potřebu - je součinem počtu objednávek a nákladů na objednávku (dodávku),
  • Celkové náklady na zásobovací proces - představují Náklady na průměrné zásoby + náklady na objednávání celého množství pokrývající roční potřebu.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
  • Přehled zboží ve skladové evidenci (DQ201D),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Výkazy skladu (DQ211A ).
4. Adekvátní dimenze