Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Finanční řízení podniku
Finanční řízení podniku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku finančního řízení firmy. Jeho celková, detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření finančního řízení podniku
 • Zajistit efektivní a spolehlivé vykonávání všech účetních operací,
 • Realizovat úspěšné finanční (úvěrové a další) operace vedoucí k udržení finanční stability podniku a jeho konkurenceschopnosti a další,
3. Přehled úloh:
 • Evidence: Vytvoření a aktualizace účetní evidence (UQ051A ) – vytvoření, aktualizace a dotazy do účetní databáze ( Evid. ),
 • Transakce: Účetní transakce (UQ052A ) - zpracování daňového dokladu, provedení účetních transakcí ( Trans. ),
 • Reporting: Účetní reporting (UQ053A ) - vytváření standardních finančních výkazů a reportů ( Report ),
 • Analýzy:
  • Finanční analýzy (UQ054A ) - analýzy globálních finančních ukazatelů (likvidita apod.) a jejich časového vývoje ( Anal. 1 ),
  • Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) – základní analýzy stavu účtů, jejich pohybů podle různých dimenzí (účtů, poboček, útvarů atd.) a jejich časového vývoje ( Anal. 2 ),
  • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ) - analýzy na základě informací z rozvahy ( Kapitál ),
  • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ) – ( Výnos ),
  • Analýzy nákladů podniku (UQ054E ) – ( Náklad ),
 • Plánování: Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ) – ( Plány ),
 • Provozní účetnictví (UQ056A ) – ( Provoz ),
 • Finance – pokročilá analytika (UQ079A ) – ( PA ),
4. Metriky úloh
 • Metriky finančního řízení firmy (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky majetkové a kapitálové struktury firmy (ISGQ04 ),
 • Dlouhodobý finanční majetek (ISGQ05 ),
 • Oběžný majetek (ISGQ06 ),
 • Vlastní kapitál (ISGQ08 ),
 • Cizí kapitál (ISGQ09 ).
5. Dimenze
6. Role ve finančním řízení
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
 • Strategické a organizační dokumenty firmy (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data řízení závazků a pohledávek (DSGQ06 ),
 • Dokumenty a data pokladní a mzdové (DSGQ07 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Firma, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT ve  finančním řízení firmy:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ), */ Prediktivní analytika zejména pro prognózování v rámci strategie firmy (F454 ).

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se finanční řízení podniku" (SQ051 ),
 • Řeší se majetková a kapitálová struktura podniku“ (SQ052 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
11. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.