Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Finanční řízení podniku
Finanční řízení podniku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření finančního řízení podniku
 • Zajistit efektivní a spolehlivé vykonávání všech účetních operací,
 • Realizovat úspěšné finanční (úvěrové a další) operace vedoucí k udržení finanční stability podniku a jeho konkurenceschopnosti,
 • Zajistit maximalizaci hodnoty majetku (akcionářů),
3. Přehled úloh:
 • Evidence: Vytvoření a aktualizace účetní evidence (UQ051A ) – vytvoření, aktualizace a dotazy do účetní databáze ( Evid. ),
 • Transakce: Účetní transakce (UQ052A ) - zpracování daňového dokladu, provedení účetních transakcí ( Trans. ),
 • Reporting: Účetní reporting (UQ053A ) - vytváření standardních finančních výkazů a reportů ( Report ),
 • Analýzy:
  • Finanční analýzy (UQ054A ) - analýzy globálních finančních ukazatelů (likvidita apod.) a jejich časového vývoje ( Anal. 1 ),
  • Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) – základní analýzy stavu účtů, jejich pohybů podle různých dimenzí (účtů, poboček, útvarů atd.) a jejich časového vývoje ( Anal. 2 ),
  • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ) - analýzy na základě informací z rozvahy ( Kapitál ),
  • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ) – ( Výnos ),
  • Analýzy nákladů podniku (UQ054E ) – ( Náklad ),
 • Plánování: Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ) – ( Plány ),
 • Provozní účetnictví (UQ056A ) – ( Provoz ),
 • Finance – pokročilá analytika (UQ079A ) – ( PA ),
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se finanční řízení podniku" (SQ051 ),
 • Řeší se majetková a kapitálová struktura podniku“ (SQ052 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role ve finančním řízení
 • Celkový přehled rolí vážících se k finančnímu řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Přehled metrik finančního řízení je na stránkách:
  • Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování“ (ISGQ02 ),
  • Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku“ (ISGQ04 ),
  • Dlouhodobý finanční majetek“ (ISGQ05 ),
  • Oběžný majetek“ (ISGQ06 ),
  • Vlastní kapitál“ (ISGQ08 ),
  • Cizí kapitál“ (ISGQ09 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • „Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • „Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • „Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby finančního řízení na ostatní oblasti řízení podniku
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • finanční analýzy (UQ054A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • finanční plány (UQ055A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • transakční operace - obchodní případ Prodej (UQ102A ), obchodní případ Nákup (UQ152A ) – faktury a další dokumenty v návaznosti na obchodní operace představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • plánování prodeje (UQ105A ) a nákupu (UQ155A ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a transakce přijetí pracovníka (UQ252A ) představují vstupy pro úlohy řízení mezd – mzdové evidence (UQ081A ), zpracování mezd (UQ082A ),
  • personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – znamenají jeden ze vstupů i pro plánování mzdového vývoje (UQ085A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ):
  • evidence majetku (UQ301A ) a majetkové transakce (UQ302A ) – se promítají do účetní evidence, zejména zpracování odpisů majetku (UQ052A ),
  • plánování rozvoje majetku a plánování investic (UQ305A ) představují vstupy do souhrnných plánů a rozpočtů podniku (UQ055A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • finanční zajištění marketingových operací a kampaní (UQ352A ) představují podklady pro zpracování účetních transakcí (UQ052A ),
  • plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ) znamená vstupy do souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • ve vazbě k IT obsahově a metodicky je nejsilnější provázanost s řízením IT ekonomiky, tj. nákladů na IT (TG301 ), výnosů a efektů IT (TG302 ) a návratnosti investic (TG303 ),
  • na strategické úrovni souvisí především s úlohou Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.