Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Provozní účetnictví
Provozní účetnictví
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ056A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Provozního účetnictví:
 • Účelem úlohy je sledovat a analyzovat hospodaření jednotlivých středisek, a to podle interních směrnic podniku a rovněž podle velikosti a typu, resp. předmětu činností podniku,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Účetní evidence, provozní (DQ041A ),
 • Daňové doklady, faktury (DQ042A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Předběžná analytická závěrka střediska (DQ051A ).
3. Klíčové aktivity:
 • Analýzy obratu položek střediska – obsahuje specifikaci střediska, jemu přiřazené činnosti a měsíční obraty na jednotlivé položky a zobrazení odpovídajících účtů položce, obraty účtů a na ně účtované účetní případy a doklady, To představuje:
  • specifikaci střediska, jemu přiřazené činnosti a měsíční obraty na jednotlivé položky,
  • zobrazení odpovídajících účtů položce, obraty účtů a na ně účtované účetní případy a doklady,
 • Předběžná analytická závěrka střediska ,
 • Předběžná analytická závěrka podniku.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • efektivního zpracování podle interních směrnic definujících, které operace jsou předmětem měsíčních a které roční závěrky, např. přepočet cizích měn a kursových rozdílů, tvorbu dohadných položek, tvorbu opravných položek, odpisy majetku, řešení inventurních rozdílů apod.,
  • rozsahu a charakteru závěrek odvozených od charakteristik firmy a zejména nároků na průběžné zpřesňování hospodářských výsledků firmy,
  • požadovaného objemu transakcí provozního účetnictví podle aktuální situace podniku a jednotlivých pracovišť,
  • nízké pracnosti a nákladů na účetní transakce,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti účetních transakcí.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování účetních transakcí, včetně provozního účetnictví,
  • specializované účetní systémy.