Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení závazků a pohledávek
Dokumenty a data řízení závazků a pohledávek
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ06
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Závazky :
  • Evidence závazků (DQ056A),
  • Výkaz závazků (DQ058A ),
  • Přehled závazků pro odsouhlasení s dodavatelem (DQ058B ),
  • Otevřené položky dodavatelů (DQ058C ),
  • Splatné závazky (DQ058D ),
 • Pohledávky :
  • Evidence pohledávek (DQ059A),
  • Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A),
  • Výkazy pohledávek (DQ061A),
  • Pohledávky pro odsouhlasení se zákazníkem (DQ061B ),
  • Přehled prodejních dobropisů k odsouhlasení (DQ061C ),
  • Splatné pohledávky (DQ061D ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Závazky vstupují zejména ze skupiny úloh „Řízení nákupu“ (TGQ150 ),
 • Evidence závazků je předmětem zpracování zejména úloh Závazky - evidence (UQ061A ) a Závazky – transakce (UQ062A ).
 • Výkazy závazků jsou výstupem úlohy Závazky - standardní reporting (UQ063A ).
 • Pohledávky vstupují zejména ze skupiny úloh Řízení prodeje zboží a služeb“ (TGQ100 ),
 • Evidence pohledávek a dokumenty Inkaso a inkasní kalendáře jsou předmětem zpracování úloh Pohledávky - evidence (UQ071A ) a Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ).
 • Výkazy pohledávek jsou výstupem úlohy Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ),
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).