Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting pohledávek
Reporting pohledávek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ073A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Pohledávky - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování reportů pohledávek,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ071 ).
2. Obsah úlohy, přehled reportů
 • Přehledy pohledávek, jejich úhrad a salda:
  • přehled faktur pro zákazníka a položkové zobrazení plateb,
  • zaplacené faktury jednou platbou,
  • zaplacené faktury více platbami - faktura a přehled odpovídajících plateb,
  • částečně zaplacené faktury,
  • nezaplacené faktury (nejsou ani částečně zaplaceny),
  • přehled nespárovaných plateb,
  • přehled plateb pokrývajících více faktur,
 • Výkaz DPH za odběratele,
 • Měsíční závěrka pohledávek,
 • Zpracování výkazu DPH za odběratele - přehled všech položek DPH z odběratelských faktur,
 • Měsíční závěrka pohledávek,
 • Souhrnný přehled odběratelských faktur - faktur, které byly vystavené a nejsou dosud uhrazené, třídění podle - zákazníků, lhůty splatnosti, zobrazení faktur po lhůtě splatnosti
 • Pohledávky pro odsouhlasení se zákazníkem ,
 • Přehled prodejních dobropisů k odsouhlasení ,
 • Splatné pohledávky ,
 • Otevřené položky zákazníků .
3. Vstupy úlohy:
 • Evidence pohledávek (DQ059A),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti reportů pohledávek,
  • zpracování a poskytování reportů pro finanční manažery a analytiky ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy reportů pohledávek a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu pohledávek podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), které připravují všechny základní reporty,
  • aplikace business intelligence (F400 ) a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • specializované finanční, resp. účetní aplikace.