Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence pohledávek
Evidence pohledávek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ059A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence pohledávek“ - účel evidence
 • Evidence pohledávek je databáze nebo její část obsahující všechny atributy jednotlivých pohledávek podniku za zákazníky , příp. za dalšími externími partnery.
 • Účelem evidence je poskytovat aktuální přehledy pohledávek podniku za zákazníky pro analytické i kontrolní účely , zejména pro sledování pohledávek po splatnosti.
2. Obsah evidence
 1. Pohledávka :
  1. Id. pohledávky, Měna, Celkový objem pohledávky v měně, Čas vzniku pohledávky, Aktuální objem pohledávky v měně,
 2. Zákazník, partner:
  1. Id. zákazníka, Obchodní název zákazníka, IČ (identifikační číslo dodavatele),
  2. Adresa zákazníka, Kontaktní osoba zákazníka,
 3. Podmínky pohledávky :
  1. Splatnost pohledávky, Splátky pohledávky dle platebních podmínek ve smlouvě, Objem pohledávky po splatnosti, Výše penále.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence pohledávek (UQ071A ).