Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence pohledávek
Evidence pohledávek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ071A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence pohledávek:
 • Zajistit trvalý a detailní přehled o pohledávkách podniku na základě vydaných tuzemských i zahraničních faktur, speciálně o pohledávkách po splatnosti,
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat evidenci pohledávek v rámci finančních databází,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ071 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Evidence pohledávek, , (DQ059A),
 • Dokumenty styku s bankami (DQ057A),
 • Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A),
 • Prodejní faktura (DQ101C ),
 • Dodávka na základě prodejní objednávky (DQ101D ),
 • Účtovaná prodejní objednávka (DQ101E ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Pohledávky pro odsouhlasení se zákazníkem (DQ061B ),
 • Přehled prodejních dobropisů k odsouhlasení (DQ061C ),
 • Splatné pohledávky (DQ061D ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat v čase a místě,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat,
  • požadované úrovně integrace databáze pohledávek ve vazbě především k prodejním databázím,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované finanční aplikace,
  • systém pro správu dokumentů – DMS (F504 ), v tomto případě dokumentů nákupu v rámci aplikací řízení podnikového obsahu ECM (FSG500 ).