Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Inkaso a inkasní kalendáře
Inkaso a inkasní kalendáře
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ060A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Inkaso a inkasní kalendáře“ - účel dokumentu
 • Evidence inkasa a inkasní kalendáře je databáze nebo její část obsahující atributy očekávaného, příp. realizovaného inkasa u zákazníků .
 • Účelem je poskytovat přehledy očekávaného a realizovaného inkasa podle externích partnerů a informace vyplývajících ze smluv o inkasních kalendářích jejich plnění.
2. Obsah dokumentu
 1. Inkaso :
  1. Id. inkasa, Id inkasního kalendáře vzhledem ke smlouvě,
  2. Měna, Celkový objem inkasa v měně, Čas vzniku inkasa vzhledem ke smlouvě, Aktuální objem pohledávky v měně,
 2. Zákazník, partner:
  1. Id. zákazníka, Obchodní název zákazníka, IČ (identifikační číslo dodavatele),
  2. Adresa zákazníka, Kontaktní osoba zákazníka,
 3. Podmínky inkasa :
  1. Podmínky inkasního kalendáře dle smlouvy a platebních podmínek, termíny a průběh splátek, Podmínky úvěrování zákazníka.
3. Vznik dokumentu
 • Úlohy :
  • Realizace prodejních transakcí (UQ102A ),
  • Účetní transakce (UQ052A ).