Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení pohledávek
Řeší se řízení pohledávek
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ071
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak zajistit kvalitní a detailní evidenci pohledávek za zákazníky?
 2. Jak se vyhodnocují pohledávky k zákazníkům vzhledem jejich významu a vazbám?
 3. Jak realizovat vazby na prodej?
 4. Jak se sledují pohledávky po splatnosti a jaké jsou přístupy k jejich řešení?
 5. Promítá se úroveň a objem pohledávek do nastavení úvěrových limitů vzhledem k zákazníkům?
 6. Které reporty o pohledávkách a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 7. Které metriky budou pro analýzy pohledávek významné?
 8. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro analýzy pohledávek relevantní?
 9. Jak průběžně je třeba připravovat podklady a vyhodnocovat saldo pohledávek ?
 10. Do jaké míry se podnik vyrovnává i s  nedobytnými pohledávkami ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence pohledávek (UQ071A ),
 • Zpracování pohledávek – transakce (UQ072A ),
 • Reporting pohledávek (UQ073A ),
 • Analýzy pohledávek (UQ074A ).