Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy pohledávek
Výkazy pohledávek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ061A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výkazy pohledávek“ - účel dokumentů
 • Dokument představuje celou skupinu výkazů a reportů o pohledávkách podniku , která se podle konkrétní potřeby doplňuje o další reporty.
 • Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o pohledávkách podniku pro analytické i kontrolní účely.
2. Přehled dokumentů
 1. Přehledy pohledávek, jejich úhrad a salda,
 2. Souhrnný přehled odběratelských faktur,
 3. Saldokonto odběratelů,
 4. Výkaz DPH za odběratele,
 5. Měsíční závěrka pohledávek,
 6. Pohledávky pro odsouhlasení se zákazníkem (DQ061B ),
 7. Přehled prodejních dobropisů k odsouhlasení (DQ061C ),
 8. Splatné pohledávky (DQ061D ).
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Reporting pohledávek (UQ073A ).