Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data pokladní a mzdové
Dokumenty a data pokladní a mzdové
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ07
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Pokladna :
  • Pokladní evidence (DQ065A),
  • Pokladní dokumenty (DQ066A),
  • Pokladní závěrka (DQ067A),
 • Mzdy :
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Pokladní evidence, Pokladní dokumenty, Pokladní závěrka jsou předmětem zpracování úlohy Pokladna (UQ057A),
 • Mzdové evidence a Mzdové dokumenty jsou předmětem zpracování úloh PAM – evidence (UQ081A ) a PAM – transakce (UQ082A ).
 • Mzdové výkazy jsou výstupem úlohy PAM - standardní reporting (UQ083A ).
 • Mzdové plány jsou výstupem úlohy PAM - plánování (UQ085A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).