Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Pokladní evidence
Pokladní evidence
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ065A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Pokladní evidence“ - účel evidence
 • Pokladní evidence obsahuje informace o přijatých a vydaných peněžních prostředcích, subjektech, kterých se pokladní operace týkaly.
 • Účelem je zajistit běžný provoz podnikové pokladny, tj. příjem a výdej hotovosti.
2. Obsah evidence
 1. Pokladní operace :
  1. Id. pokladní operace, Předmět, Čas realizace,
  2. Měna, Objem příjmu / výdaje v měně,
 2. Pracovník :
  1. Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice,
 3. Schválil:
  1. Id. pracovníka, Jméno, Útvar, Pozice,
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Pokladna (UQ057A).