Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Mzdové plány
Mzdové plány
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ074A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Mzdové plány“ - účel dokumentu
  • Mzdové plány tvoří celou skupinu plánovacích dokumentů, resp. výstupů plánovacích nástrojů, která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby.
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty mezd v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (útvary, profese apod.).
2. Obsah dokumentu
  1. Obsah dokumentu odpovídá funkcím v úloze Plánování práce a mezd (UQ085A ), tj. zejména Plány mzdových ukazatelů dle vybraných dimenzí.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Plánování mezd (UQ085A ).