Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Pokladní dokumenty
Pokladní dokumenty
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ066A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Pokladní dokumenty“ - účel dokumentů
  • Účelem je zajišťovat provoz a dokumentaci podnikové pokladny.
  • Pro specializované firmy typu „obchodní řetězec“, představují pokladní dokumenty – samostatnou specializovanou skupinu dokumentů
2. Přehled vybraných dokumentů
  1. Pokladní evidence,
  2. Pokladní doklad příjmový,
  3. Pokladní doklad výdajový,
  4. Pokladní závěrka.
3. Vznik dokumentů
  • Úloha : Pokladna (UQ057A).