Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Vlastní kapitál
Vlastní kapitál
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ08
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky vlastního kapitálu podniku:
 • Vlastní kapitál, resp. vlastní jmění patří majitelům podniku.
 • Skutečný objem vlastního kapitálu není prostý součet dále uvedených položek, ale rozdíl mezi skutečnou hodnotou aktiv podniku a skutečnou hodnotou dluhu.
 • Vlastní kapitál podniku zahrnuje:
  • Základní kapitál (IQ0081 ),
  • Kapitálové fondy (IQ0082 ),
  • Fondy ze zisku (IQ0083 ),
  • Výsledek hospodaření minulých let (nerozdělený zisk, přiděluje se obvykle rezervním fondům),
  • Výsledek hospodaření běžného roku.
2. Využití metrik ve skupinách úloh
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny