Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Ekonomické dimenze podniku
Ekonomické dimenze podniku
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ05
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled ekonomických dimenzí podniku
  • Ekonomické dimenze podniku slouží pro c elopodnikové nebo specifické ekonomické analýzy a zahrnují tyto dimenze:
2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dimenzím ekonomiky podniku
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ).

V oblasti IT se využívají zejména pro práci s těmito metrikami:

  • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
  • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
  • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).