Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT
Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG320
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ) podkladem pro skupiny úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a Controlling (TGQ090 ) na celopodnikové úrovni.
 • Dokument Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT je podkladem pro úlohu Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).
 • Dokument Nákladové analýzy IT je výstupem úlohy Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) a podkladem pro úlohy Plánování nákladů na IT služby (U303A ), Tvorba rozpočtu na IT (U304A ) a následně i vstupem pro úlohy Finanční analýzy (UQ054A ) a Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ) na celopodnikové úrovni.
 • Dokument Plán nákladů na IT je výstupem úlohy Plánování nákladů na IT služby (U303A ) a podkladem pro úlohy Tvorba rozpočtu na IT (U304A ) a následně Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ) na celopodnikové úrovni.
 • Dokument Ekonomická analýza sourcingu je výstupem úlohy Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) a podkladem pro úlohu Návrh sourcingu IT (U035A ) a skupinu úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Dokument Rozpočet IT je výstupem úlohy Tvorba rozpočtu na IT (U304A ) a podkladem pro úlohu Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ) na celopodnikové úrovni.
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),