Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Ekonomická analýza sourcingu
Ekonomická analýza sourcingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D324A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Ekonomická analýza sourcingu - účel dokumentu

Účelem je vyhodnotit ekonomickou efektivitu zejména outsourcovaných aktivit a připravit podklady pro případné změny.

2. Obsah dokumentu

Ekonomická analýza sourcingu obsahuje výsledky analýzy ekonomické efektivnosti outsourcingu IT služeb. Na základě toho poskytuje informace pro rozhodování, které služby informatiky je vhodné outsourcovat a které řešit vlastními kapacitami, na které externí poskytovatele je z ekonomického hlediska vhodné orientovat outsourcing.