Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Ekonomická analýza sourcingu
Ekonomická analýza sourcingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D324A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Ekonomická analýza sourcingu - účel dokumentu
  • Účelem je vyhodnotit ekonomickou efektivitu zejména outsourcovaných aktivit a připravit podklady pro případné změny.
2. Obsah dokumentu
  • Ekonomická analýza sourcingu obsahuje výsledky analýzy ekonomické efektivnosti outsourcingu IT služeb.
  • Na základě toho poskytuje informace pro rozhodování, které služby informatiky je vhodné outsourcovat a které řešit vlastními kapacitami, na které externí poskytovatele je z ekonomického hlediska vhodné orientovat outsourcing.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).