Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ekonomická analýza sourcingu
Ekonomická analýza sourcingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U305A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Ekonomická analýza sourcingu“ – účel:
 • Účelem ekonomické analýzy sourcingu je především optimalizace poměru interních a externích kapacit , v zajištění rozvoje a provozu IT podniku,
 • Na základě kvalitnějšího vyvážení interních a externích kapacit v IT podniku je cílem je rovněž dosáhnout snížení úrovně nákladů na informatiku při zachování nebo zvýšení kvality poskytovaných IT služeb,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a ve specifických scénářích :
  • Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby (S101 ),
  • Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou (S037 ),
  • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ).
2. Funkcionalita ekonomických analýz sourcingu
 • Analytický dokument: Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Celkový přehled metrik řízení nákladů na ITje k dispozici na adrese:
  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 )
2.1. Ekonomické analýzy sourcingu dle poskytovatelů:
 • Ukazatelé pro ekonomické analýzy sourcingu dle poskytovatelů:
  • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ), Počet externích dodavatelů služeb (I071 ), Objem externích dodavatelských kapacit (I072 ),
  • Objem nákladů na IT služby (I102 ), Náklady na činnosti v IT (I406 ),
  • Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ), Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou (I142 ),
  • Objem bonusů za IT služby (I105 ), Objem sankcí za IT služby (I106 ).
 • Dimenze pro ekonomické analýzy sourcingu dle poskytovatelů:
2.2. Srovnávací analýzy sourcingu IT:
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých dodavatelů podle objemů dodávek,
 • Určení pořadí dimenzí (ranking) – např. stanovení pořadí dodavatelů podle objemů nákladů na IT služby apod.,
 • Určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 dodavatelů.
3. Zdroje dat:
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Plán údržby (D122A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ).
4. Nástroje pro analýzy sourcingu IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ),
 • Demo aplikace MBI: Strategie sourcingu (A004A).
5. Podmínky úspěšnosti analýz sourcingu IT:
 • Zajištění kvalifikované analýzy IT služeb z hlediska efektivnosti jejich rozsahu outsourcování , vyhodnocení nákladů na outsourcované služby oproti dosahovaným efektům,
 • Zajištění analýzy potřeby outsourcingu IT služeb vzhledem k vlastním disponibilním kapacitám,
 • Kvalitní vyhodnocení rizik spojených s uplatňovaným outsourcingem, zejména v oblasti outsousourcingu provozu, případně v kontinuitě řešených projektů apod.,
 • Formulace jasných závěrů z analýzy sourcingu ve smyslu, kde v dalším období uplatňovat externí kapacity a kde vlastní, jak tyto kapacity kombinovat, jak nastavovat ekonomická pravidla pro zahajování a průběžné kontroly outsourcovaných služeb,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz nákladů na IT s vazbou na celopodnikové analýzy, podnikové finanční analýzy (UQ054A ), řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí.