Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele
U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S141
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jsou jako podklad k výběrovým řízením zpracovávána periodická hodnocení kvality dodavatelů IT služeb?
  2. Účastní se na nákupech a výběrových řízeních vedení podniku, vytváří se postupně jeho důvěra v CIO a v kvalitní a objektivní výběr IT produktů a služeb?
  3. Existují problémy v pořizování nových IT produktů a služeb a pro nákupy je třeba nastavit potřebná pravidla a normy?
  4. Je součástí hodnocení kvality IT služeb i hodnocení jejich poskytovatelů, jak se výsledky využívají?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Pokud jde o výběrová řízení v IT ve veřejné správě, je třeba respektovat specifické legislativní nároky,
  • Stěžejním dokumentem pro nákupy a zejména výběrová řízení je Poptávkový dokument, návrh jeho základní struktury je obsažen v dokumentu MBI (D131A ),
  • Poptávkový dokument by měl obsahovat i požadovanou strukturu nabídek, viz dokument MBI Nabídka, (D132A ).