Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Poptávkový dokument
Poptávkový dokument
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D131A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Poptávkový dokument - účel dokumentu
 • Účelem je specifikovat pro potenciální dodavatele aktuální stav podnikové informatiky a všechny podstatné požadavky na dodávku služeb, produktů nebo projektů IT.
 • Účelem je rovněž definovat i pravidla a organizaci výběru dodavatele.

2. Obsah dokumentu
 • Poptávkový dokument slouží jako komplexní specifikace požadavků podniku (zadavatele) na dodávku řešení podnikové informatiky nebo její části.
 • Kvalitně zpracovaný poptávkový dokument je jedním z významných předpokladů dobře připravených nabídek, celkové úspěšnosti výběrového řízení i výsledného řešení podnikové informatiky.
 • Zahrnuje např. základní charakteristiky zadavatele, cíle, kterých má být pomocí dodávky dosaženo a další. Celková detailní doporučená struktura poptávkového dokumentu je uvedena v příloze ke stažení.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Základní charakteristiky zadavatele,
 3. Základní charakteristiky výběrového řízení (zakázky),
 4. Cíle, kterých má být pomocí dodávky dosaženo,
 5. Organizačně-ekonomické charakteristiky podniku,
 6. Předpokládaná architektura komplexního řešení,
 7. Specifikace požadovaných funkcí poptávaného IS,
 8. Datová specifikace,
 9. Požadavky na informační technologie,
 10. Požadovaná struktura nabídky,
 11. Shrnutí obligatorních podmínek soutěže,
 12. Podmínky výběrového řízení - výběrové řízení bude probíhat v následujících krocích:
  1. Předání poptávkového dokumentu účastníkům výběrového řízení,
  2. Konání konzultací s účastníky výběrového řízení,
  3. Předání nabídek,
  4. Kontrola splnění obligatorních podmínek,
  5. Hodnocení nabídek a výběr uchazečů pro postup do dalších etap.
  6. Návštěva a vyhodnocení referenčních instalací.
  7. Prezentace vybraných dodavatelů a jejich řešení.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).
5. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu.