Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Poptávkový dokument
Poptávkový dokument
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D131A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Poptávkový dokument - účel dokumentu

Účelem je specifikovat pro potenciální dodavatele aktuální stav podnikové informatiky a všechny podstatné požadavky na dodávku služeb, produktů nebo projektů IT. Definovat i pravidla a organizaci výběru dodavatele.

2. Obsah dokumentu

Poptávkový dokument slouží jako komplexní specifikace požadavků podniku (zadavatele) na dodávku řešení podnikové informatiky nebo její části. Kvalitně zpracovaný poptávkový dokument je jedním z významných předpokladů dobře připravených nabídek, celkové úspěšnosti výběrového řízení i výsledného řešení podnikové informatiky. Zahrnuje např. základní charakteristiky zadavatele, cíle, kterých má být pomocí dodávky dosaženo a další. Celková doporučená struktura poptávkového dokumentu je uvedena v příloze ke stažení.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.

4. Poznámky, reference

Kvalitně zpracovaný poptávkový dokument je jedním z významných předpokladů dobře připravených nabídek, celkové úspěšnosti výběrového řízení i výsledného řešení podnikové informatiky.