Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb
Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U134A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je připravit podklady, pravidla a organizaci výběrového řízení na dodavatele. Realizovat jednotlivá výběrová řízení. Minimalizovat rizika špatného výběru .
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahrnuje :
  • zpracování poptávkového dokumentu a jeho poskytnutí uchazečům,
  • vyhodnocení nabídek,
  • ověření referenčních instalací,
  • presentaci nabídek jednotlivými uchazeči, včetně diskuse k otevřeným otázkám nabízených řešení,
  • komplexní vyhodnocení nabídek a určení vybraného dodavatele.
3. Vstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Projektový záměr (D124A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Poptávkový dokument (D131A ),
 • Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů (D133A ),
 • Protokol o hodnocení nabídek (D134A ),
 • Závěrečný protokol z výběrového řízení (D135A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Jasné dostatečně podrobné podkladové dokumenty (informační strategie a projektový záměr),
 • Podrobně specifikovaná a komunikovaná hodnotící kritéria a vzorce pro výpočet výsledného hodnocení,
 • Soulad provedení výběrového řízení s aktuálně platnou legislativou .
6. Doporučené praktiky
 • Je dobré věnovat velkou pozornost přípravě poptávkového dokumentu , obvykle platí, že čím je vyšší jeho kvalita, tím je vyšší úroveň výběrového řízení a kvalita vybraného řešení,
 • Na průběhu výběrového řízení by se měli podílet členové nejvyššího vedení firmy. Předsedou výběrové komise by měl být generální ředitel, nebo některý z odborných ředitelů,
 • Referenční návštěvy a jejich uskutečnění jsou obvykle dobrou cestou, jak minimalizovat rizika špatného výběru. Pozornost na referenčních instalacích by měla být věnována zejména úrovni dodavatele a jeho služeb.
7. “Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb“ - klíčové aktivity
 • Zpracování poptávkového dokumentu - včetně specifikace pravidel výběrového řízení a požadované struktury nabídky.
 • Návrh soustavy výběrových kritérií - určení a jmenování výběrové komise. Stanovení organizačních a procedurálních pravidel výběrového řízení.
 • Uveřejnění výběrového řízení - v médiích, případně přímé oslovení potenciálních dodavatelů řešení.
 • Předání poptávkového dokumentu - případně oproti potvrzení o složené jistině.
 • Poskytování konzultací dodavatelům při zpracování jejich nabídek - buď formou společných setkání, nebo individuálně jednotlivým dodavatelům v dohodnutých termínech.
 • Společné otevírání nabídek - kontrola především formálních náležitostí nabídek.
 • Hodnocení nabídek podle definované soustavy kritérií - zpracování dokumentace hodnocení nabídek.
 • Výběr uchazečů do druhého kola - na základě kvality nabídek výběr obvykle 3 - 5 uchazečů do druhého kola výběrového řízení. Oznámení výsledků výběru všem uchazečům.
 • Návštěva referenčních instalací - návštěva referenčních instalací týmem zákazníka podle určení dodavatele. Zpracování dokumentace z referenční instalace.
 • Osobní presentace řešení - osobní presentace navrhovaného řešení dodavatele, případně i s jeho subdodavateli.
 • Vyhodnocení - vyhodnocení všech součástí (nabídka, referenční instalace, presentace) u všech vybraných dodavatelů a výběr vítěze výběrového řízení.
 • Oznámení výsledků výběrového řízení - všem uchazečům druhého kola výběrového řízení.
 • Zahájení smluvního jednání - obvykle nejprve o zpracování Úvodní studie řešení.