Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol o hodnocení nabídek
Protokol o hodnocení nabídek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D134A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Daněk, Kűfner, Matějka (všichni KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol o hodnocení nabídek - účel dokumentu
 • Účelem je souhrnně vyjádřit klady a zápory jednotlivých nabídek na dodávku IT a určit jejich pořadí.
2. Obsah dokumentu
 • Každá z nabídek je samostatně hodnocena dle stanovených výběrových kritérií , viz dokument (D133A ) a výsledky jsou obsahem hodnotícího dokumentu Protokol o hodnocení nabídek.
 • Obsahem protokolu je celkové zhodnocení nabídky, zhodnocení dodavatele a následně hodnocení jednotlivých částí nabídky , včetně zhodnocení navrhované ceny řešení. Pokud je součástí nabídky i návrh obchodní smlouvy, pak její hodnocení je rovněž součástí hodnotícího protokolu.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Identifikace zakázky,
 3. Identifikační údaje zadavatele,
 4. Hodnotící komise,
 5. Seznam oslovených kandidátů,
 6. Seznam předložených nabídek,
 7. Hodnocení nabídek,
 8. Výsledek hodnocení,
 9. Seznam vyloučených nabídek,
 10. Průběh hodnocení nabídek,
 11. Slovní hodnocení průběhu hodnocení nabídek,
 12. Komentář členů hodnotící komise,
 13. Podpisy členů hodnotící komise.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).