Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol o hodnocení nabídek
Protokol o hodnocení nabídek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D134A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Daněk, Kűfner, Matějka (všichni KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol o hodnocení nabídek - účel dokumentu

Účelem je souhrnně vyjádřit klady a zápory jednotlivých nabídek na dodávku IT a určit jejich pořadí.

2. Obsah dokumentu

Každá z nabídek je samostatně hodnocena dle stanovených výběrových kritérií, viz dokument (D133A ) a výsledky jsou obsahem hodnotícího dokumentu Protokol o hodnocení nabídek. Obsahem protokolu je celkové zhodnocení nabídky, zhodnocení dodavatele a následně hodnocení jednotlivých částí nabídky, včetně zhodnocení navrhované ceny řešení. Pokud je součástí nabídky i návrh obchodní smlouvy, pak její hodnocení je rovněž součástí hodnotícího protokolu.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.