Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů
Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D133A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-07-24
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů - účel dokumentu
 • Účelem je definovat s ouhrn veškerých kritérií a jejich vah pro výběr dodavatele IT.

2. Obsah dokumentu
 • Dokument Výběrová kritéria a jejich váhy obsahuje celý systém výběrových kritérií pro hodnocení nabídek dodavatelů v rámci výběrových řízení, případně dílčích řešení i mimo výběrová řízení.
 • Kritéria jsou rozdělena do skupin, kde každému kritériu i každé skupině jsou přiřazeny váhy významnosti podle konkrétních potřeb daného podniku.
 • Jednotlivým nabídkám nebo řešením jsou pak v rámci hodnocení přiřazovány body (obvykle 0 – 5) a podle stanovených vah jsou přepočítány do výsledného hodnocení.
3. Struktura dokumentu:
 1. Celkový charakter nabídky (Sumarizace):
  1. Hlavní přínosy pro zadavatele,
  2. Celková koncepce řešení,
 2. Charakteristika uchazeče:
  1. Základní informace uchazeče,
  2. Odborná orientace uchazeče,
  3. Reference Uchazeče,
 3. Návrh IT pro implementaci ASW:
  1. Technologická architektura,
  2. Vyjádření k možnosti využití stávajících IT,
  3. Návrh ZSW,
  4. Návrh komunikací,
  5. Zajištění požadované doby odezvy,
 4. Specifikace nabízeného ASW:
  1. Základní popis a architektura ASW,
  2. Přehled typů ASW a jejich modulů nebo částí,
  3. Funkční specifikace ASW,
  4. Integrační aspekty ASW,
  5. Flexibilita ASW k změnám prostředí a požadavkům Zadavatele,
  6. Zabezpečení IS/IT,
  7. Lokalizace ASW pro tuzemské podmínky,
 5. Metodika řízení implementace ASW, součinnost:
  1. Metodika řízení projektu,
  2. Způsob řešení metrik pro kontrolu plnění projektu,
  3. Transformace ze stávajících systémů do nového, migrace dat,
  4. Detailní harmonogram řešení,
  5. Dodací podmínky a požadavky Uchazeče na Zadavatele – součinnost,
 6. Garance a záruční servis:
  1. Garance,
  2. Záruční servis,
 7. Služby spojené s provozem a rozvojem systému:
  1. Poskytování nových verzí SW,
  2. Školicí služby,
  3. Ostatní služby,
 8. Celková cenová specifikace dodávky:
  1. Způsob řešení licencování, vzhledem k požadavkům poptávky,
  2. Detailní rozpis cen,
  3. Výhodnost platebních podmínek pro Zadavatele,
  4. Rozpis cen služeb,
  5. Úroveň celkových ročních provozních nákladů,
 9. Návrh smlouvy na dodávku a implementaci IS/IT:
  1. Způsob konstrukce smlouvy,
  2. Způsob vymezení předmětu smlouvy,
  3. Způsob financování, platební kalendář, termíny a místo plnění,
  4. Odpovědnosti za škody, vady, smluvní pokuty,
  5. Zajištění dodávky (pojištění, garance zahraničních firem, bankovní záruky, …),
  6. Záruky na dodávku,
  7. Součinnost smluvních stran, způsob řízení implementace,
  8. Řešení autorských práv, včetně prohlášení dodavatele o oprávněnosti a legálnosti poskytování licencí na dodávaný ASW,
 10. Podstatné doplňující informace dodavatele.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).