Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů
Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D133A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů - účel dokumentu

Účelem je definovat souhrn veškerých kritérií a jejich vah pro výběr dodavatele IT.

2. Obsah dokumentu

Dokument Výběrová kritéria a jejich váhy obsahuje celý systém výběrových kritérií pro hodnocení nabídek dodavatelů v rámci výběrových řízení, případně dílčích řešení i mimo výběrová řízení. Kritéria jsou rozdělena do skupin, kde každému kritériu i každé skupině jsou přiřazeny váhy významnosti podle konkrétních potřeb daného podniku. Jednotlivým nabídkám nebo řešením jsou pak v rámci hodnocení přiřazovány body (obvykle 0 – 5) a podle stanovených vah jsou přepočítány do výsledného hodnocení.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.