Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Projektový záměr
Projektový záměr
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D124A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Chlapek, D.
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Projektový záměr - účel dokumentu

Účelem je před zahájením prací na projektu zjistit a posoudit veškeré skutečnosti, které podstatnou měrou rozhodují o uskutečnitelnosti projektu, a to tak, aby na základě těchto skutečností mohl být záměr schválen.

2. Obsah dokumentu

Projektový záměr obsahuje především údaje, jako např. cíle a důvody projektu – ke každému cíli nutno uvést metriku a indikátor dosažení cíle, tj. cílovou hodnotu metriky, přínosy projektu atd. Všechny tyto údaje a celková struktura Projektového záměru je obsažena v přiložené masce dokumentu.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.

4. Poznámky, reference

Schválení dokumentu je současně příslibem zajištění projektu (finančního krytí, uvolnění zdrojů a splnění dalších základních předpokladů projektu) ze strany sponzora projektu.