Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Nabídka na dodávku IT služeb a produktů
Nabídka na dodávku IT služeb a produktů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D132A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Nabídka na dodávku IT služeb a produktů - účel dokumentu
 • Účelem je definovat požadovanou strukturu nabídky a zajistit tak srovnatelnost hodnocení nabídek.
2. Obsah dokumentu
 • Požadovanou strukturu nabídky b y měl obsahovat poptávkový dokument . Zahrnuje přehled všech povinných částí nabídky dodavatele IT služeb a produktů v předem definovaném pořadí.
 • Dodržení stanovené struktury nabídky je obvykle jedním ze vstupních, resp. prvotních kritérií posuzování nabídek, její nedodržení znamená vyřazení z výběrového řízení.
3. Struktura dokumentu:
 1. Základní charakteristika uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady,
 2. Sumarizace nabídky,
 3. Celková koncepce řešení,
 4. Specifikace nabízeného aplikačního softwaru (ASW),
 5. Specifikace nabízeného základního softwaru (ZSW),
 6. Specifikace nabízeného hardwaru (HW),
 7. Návrh vazeb HW, ZSW, ASW a organizační struktury podniku,
 8. Služby související s dodávkou,
 9. Garance a záruční servis,
 10. Metodika implementace systému,
 11. Předávací procedury,
 12. Postup přechodu ze stávajícího IS na nový IS,
 13. Řešitelský tým dodavatele,
 14. Specifikace eventuálních subdodavatelů a jejich subdodávek,
 15. Harmonogram řešení IS a jeho smluvní zajištění,
 16. Cenová specifikace dodávky (všechny ceny v Kč),
 17. Dodací podmínky a součinnost odběratele,
 18. Referenční instalace systému,
 19. Přílohy.
4.
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).