Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Nabídka na dodávku IT služeb a produktů
Nabídka na dodávku IT služeb a produktů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D132A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Nabídka na dodávku IT služeb a produktů - účel dokumentu

Účelem je definovat požadovanou strukturu nabídky a zajistit tak srovnatelnost hodnocení nabídek.

2. Obsah dokumentu

Požadovanou strukturu nabídky by měl obsahovat poptávkový dokument. Zahrnuje přehled všech povinných částí nabídky dodavatele IT služeb a produktů v předem definovaném pořadí. Dodržení stanovené struktury nabídky je obvykle jedním ze vstupních, resp. prvotních kritérií posuzování nabídek, její nedodržení znamená vyřazení z výběrového řízení.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.