Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Závěrečný protokol z výběrového řízení
Závěrečný protokol z výběrového řízení
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D135A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Závěrečný protokol z výběrového řízení - účel dokumentu
 • Účelem je charakterizovat celkový průběh výběrového řízení a jeho výsledky, tj. pořadí dodavatelů s argumentací.
2. Obsah dokumentu
 • Závěrečný protokol z výběrového řízení sumarizuje hodnocení za všechny nabídky a formuluje výsledné doporučení k výběru vítězné nabídky, případně nabídek.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Identifikace zakázky,
 3. Identifikační údaje zadavatele,
 4. Seznam členů výběrové komise,
 5. Přehled schůzí výběrové komise,
 6. Důvod zrušení výběrového řízení,
 7. Seznam předložených nabídek,
 8. Postup hodnocení nabídek,
 9. Seznam vyloučených nabídek,
 10. Výsledek hodnocení,
 11. Důvodová zpráva k výběru nejvhodnější nabídky,
 12. Termíny pro podání odvolání a námitek,
 13. Podpisy členů výběrové komise,
 14. Závěry k výběrovému řízení.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ).